Đàn ông có thể nhiễm HPV không?

Đàn ông hoàn toàn có thể nhiễm HPV. Và họ phải chịu trách
nhiệm chính đối với nhiễm HPV cho phụ nữ và ngược lại. Đàn ông có thể phát triển
mụn cóc ở cơ quan sinh dục ngoài, tiền ung thư và ung thư dương vật, hậu môn.
Ngoài ra, họ có thể mắc ung thư hay mụn cóc ở miệng, đường hô hấp và đường tiêu
hóa giống như ở phụ nữ.

 

Tag: ngược lại, phụ nữ, nhiễm hpv, họ phải chịu trách nhiệm chính đối, thể nhiễm hpv, hoàn toàn