DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG THƯỞNG SỰ KIỆN “PHÒNG CHỐNG HPV, PHÒNG CHỐNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG”

BTC sự kiện “PHÒNG CHỐNG HPV, PHÒNG CHỐNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG” xin chúc mừng 38 bạn có tên sau đây là người được tặng tiêm ngừa HPV miễn phí sau khi được lựa chọn bởi Hội Y Học Dự Phòng Việt Nam từ gần 600 bạn tham gia trên trang Facebook của HPV Việt Nam.
Do số lượng tham gia đông, sau khi đạt những tiêu chí của chương trình, chúng tôi xem xét những tiêu chí sau:
– Đối với những câu trả lời hoàn toàn giống nhau về câu chữ, chúng tôi ưu tiên những bạn trả lời sớm hơn.
– Ưu tiên những bạn thường xuyên cập nhật trạng thái cá nhân trên trang Facebook.

🔆 Danh sách 38 bạn trúng giải và link Facebook:

1 Thanh Cúc 
https://www.facebook.com/mom.mum.mim.3762?fref=ufi&rc=p
2 Ngọc Bảo Hữu Nguyễn 
https://www.facebook.com/min.blue.7?fref=ufi&rc=p
3 Thái Ngọc Thuỳ Trang 
https://www.facebook.com/thuy.trang.9822?fref=ufi&rc=p
4 Ánh Ngọc 
https://www.facebook.com/ut.kute.9?fref=ufi&rc=p
5 Thái Thuỳ Dương 
https://www.facebook.com/hanh.thuy.9849?fref=ufi&rc=p
6 Dương Thị Nguyet 
https://www.facebook.com/duongthi.nguyet?fref=ufi&rc=p
7 Camellia Japonica L 
https://www.facebook.com/mie.ngo.5?fref=ufi&rc=p
8 Nguyễn Lê Kiều Duyên 
https://www.facebook.com/nguyenlekieuduyen?fref=ufi&rc=p
9 Trang Đoan 
https://www.facebook.com/profile.php…
10 Hoa Lavender Quỳnh 
https://www.facebook.com/nguyenhoquynhnhu?fref=ufi&rc=p
11 Nguyễn Thị Diệp Sươnghttps://www.facebook.com/nguyenthi.diepsuong.9?fref=ufi&rc=p
12 Võ Bích Mỹ 
https://www.facebook.com/vuong.philuan?fref=ufi&rc=p
13 Thu An Ngô 
https://www.facebook.com/thuan.ngothi.35?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/mua.b.anh?fref=ufi&rc=p
15 Dam Nhung 
https://www.facebook.com/dam.nhung.1?fref=ufi&rc=p
16 Đông Linh 
https://www.facebook.com/Linhchu.th?fref=ufi&rc=p
17 Nguyễn Anh Thư 
https://www.facebook.com/thu.annngao?fref=ufi&rc=p
18 Phượng Nguyễn 
https://www.facebook.com/masuru.maya?fref=ufi&rc=p
19 Trúc Onion 
https://www.facebook.com/truc.huynh.0502?fref=ufi&rc=p
20 Nhím Heo 
https://www.facebook.com/thanhhuyen.tran.961?fref=ufi&rc=p
21 Hằng Đào 
https://www.facebook.com/na.heo.524?fref=ufi&rc=p
22 Quynh Tran Nguyen 
https://www.facebook.com/quynhtran.nguyen.547?fref=ufi&rc=p
23 Le Ha 
https://www.facebook.com/CanhDieuTiHa?fref=ufi&rc=p
24 Bui Thi Thuy 
https://www.facebook.com/thuyltd2001?fref=ufi&rc=p
25 Hana Nguyen 
https://www.facebook.com/nguyenthihoa03?fref=ufi&rc=p
26 Phước Kỳ Duyên 
https://www.facebook.com/cecilia.llvlloon?fref=ufi&rc=p
27 Phượng Liên 
https://www.facebook.com/phuong.lien.12720100?fref=ufi&rc=p
28 Bao Huyen 
https://www.facebook.com/cucai.xanh.71455?fref=ufi&rc=p
29 Hoàng Thị Mỹ 
https://www.facebook.com/profile.php…
30 Hạnh Trần Thị Hạnh 
https://www.facebook.com/profile.php…
31 Trần Ngọc Lê 
https://www.facebook.com/lephiphung.le?fref=ufi&rc=p
32 Lê Thu Trà 
https://www.facebook.com/profile.php…
33 Thùy Lâm 
https://www.facebook.com/traitim.bang.35574406?fref=ufi&rc=p
34 Chu Thị Huệ 
https://www.facebook.com/profile.php…
35 Trần Thiên Thanh 
https://www.facebook.com/thanh.tran.1428921?fref=ufi&rc=p
36 Kphung Nguyen 
https://www.facebook.com/kphung.nguyen?fref=ufi&rc=p
37 Nguyen An Vo 
https://www.facebook.com/an.vonguyen?fref=ufi&rc=p
38 Trang Thuy 
https://www.facebook.com/trang.thuy.146069?fref=ufi&rc=p

✳ LƯU Ý:
– Người được tiêm vắc xin HPV phải là phụ nữ trong độ tuổi từ 9 đến 26 tuổi, chưa từng tiêm vắc xin HPV.
– Mỗi phiếu tiêm vắc xin HPV chỉ sử dụng cho một người.
– Các mũi tiêm vắc xin HPV sẽ được thực hiện tại Viện Pasteur TP. HCM.
– Phiếu tiêm vắc-xin HPV bao gồm 3 mũi tiêm: 
• Mũi 1: được thực hiện từ 23-25/4/2016
• Mũi 2: cách liều đầu 2 tháng
• Mũi 3: cách liều đầu 6 tháng

– Phiếu tiêm vắc xin HPV không được quy đổi thành tiền mặt.
– Phiếu tiêm vắc xin HPV phải còn nguyên vẹn, nguyên mã số, nguyên con dấu và chữ ký, không được tách rời, chắp vá.
– Đối với trẻ em dưới 16 tuổi, phải có người thân đi cùng khi tiêm.

🔆 Các bạn trúng giải vui lòng gửi thông tin cá nhân: [họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi ở hiện tại, số điện thoại] vào inbox của HPV Việt Nam để tạo sự thuận tiện cho BTC trong việc liên hệ trước 23 giờ ngày 19/04/2016 🔆
Thông tin chi tiết về thể lệ chương trình và thủ tục nhận thưởng tại đây:https://www.facebook.com/events/1729182070683334/
‪#‎stopHPV‬‬

 Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Tag: hpv việt nam, trang facebook, gần 600 bạn tham gia, học dự phòng việt nam, lựa chọn bởi hội, tặng tiêm ngừa hpv miễn phí, người, đây, tên, xin chúc mừng 38 bạn, phòng chống ung thư cổ tử cung, phòng chống hpv