Giới thiệu

Hội Y học dự phòng Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động hoặc quan tâm tới lĩnh vực y học dự phòng, đoàn kết phấn đấu góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về y tế dự phòng bao gồm:

1.Làm giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng;
2.Phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra;
3.Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh tật;
4.Góp phần phát triển thể chất, tinh thần, nâng cao tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện giống nòi.

Mục đích tôn chỉ của Hội Y học dự phòng Việt Nam là tập hợp các cá nhân, các tổ chức, hội viên hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng, thông qua trao đổi thông tin về kinh nghiệm và các thành tự khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng về y tế dự phòng góp phần xây dựng và phát triển nền y tế dự phòng Việt Nam tiên tiến và từng bước hiện đại hóa.


Ban Biên tập Website HPV Việt Nam

Ban Biên tập website HPV của Hội Y học dự phòng Việt Nam được thành lập theo quyết định số 03/QĐ-HYHDP ngày 08/9/2012 của Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam.
Các thành viên của Ban Biên tập Website HPV bao gồm:

1.GS.TS. Nguyễn Trần Hiển, Chủ tịch Hội, Trưởng Ban
2.GS.TS. Đặng Đức Anh, Phó Chủ tịch Hội, Phó Trưởng Ban
3.GS.TS. Phạm Ngọc Đính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, Ủy viên
4.TS. Thẩm Chí Dũng, Ủy viên, Điều phối viên
5.ThS. Bùi Đức Thắng, Chánh văn phòng Hội, Ủy viên
6.TS. Vũ Đình Thiểm, Ủy viên
7.CN. Phạm Sơn Thủy, Ủy viên
8.KS. Nguyễn Thái Bằng, Ủy viên
9.CN. Lương Minh Tân, Thư ký

Ban Biên tập có nhiệm vụ tiếp nhận các thông tin, dữ liệu do các cá nhân, đơn vị gửi và/hoặc lập đề nghị các cá nhân, đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu cho website HPV; biên tập, xử lý tin bài của các trang tin, chuyên mục và chuyên đề; hướng dẫn và phối hợp việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu; tổng hợp ý kiến của người sử dụng website HPV; báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý với Lãnh đạo Hội Y học dự phòng Việt Nam; tổ chức trao đổi, thảo luận trên diễn đàn của website HPV.

Website HPV Việt Nam, Hội Y học dự phòng Việt Nam

Website HPV, www.hpvinfo.vn, là cổng thông tin điện tử trực thuộc Hội Y học dự phòng Việt Nam. Website HPV có Ban Biên tập nội dung và được thành lập theo quyết định số 03/QĐ-HYHDP ngày 08/9/2012 của Chủ tịch Hội.

Nhiệm vụ chính của website HPV của Hội Y học dự phòng Việt Nam là (1) Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin về HPV và Ung thư cổ tử cung (UTCTC) nhằm phổ biến nâng cao nhận thức và sức khỏe của cộng đồng về phòng chống nhiễm HPV và bệnh UTCTC; (2) Tuyên truyền, phổ biến chuyên môn, kỹ thuật về chẩn đoán, điều trị, dự phòng nhiễm HPV và bệnh UTCTC góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ y tế; và (3) Chia sẻ thông tin khoa học, kết quả nghiên cứu về HPV với các đơn vị trong nước và quốc tế.

Website HPV là nơi cung cấp, trao đổi thông tin trên mạng Internet. Website bao gồm nhiều trang giao diện. Thông tin trên các trang web được truyền tải bằng các hình thức: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa. Có thể truy cập thông tin trên các trang web khác nhờ các mối siêu kết nối (hyperlink). Website tích hợp các kênh thông tin, dịch vụ và ứng dụng theo một phương thức thống nhất, thông qua một điểm truy cập duy nhất đối với người sử dụng.

Địa chỉ liên hệ của Website HPV Việt Nam của Hội Y học Dự phòng Việt Nam
Số 1, Y-éc-xanh, Quận Hai Bà Trưng.
Hà Nội 100.000
Việt Nam
Email: hpvinfo.vn@gmail.com
Website: https://www.hpvinfo.vn