Kết quả làm việc của chuyên gia y tế Thế giới với Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Ngày 15/4/2015 các chuyên viên của cục khoa học công nghệ Bộ Y tế và chuyên gia của tổ chức Y tế thế giới do tiến sỹ S.Alireza Hoseini làm trưởng đoàn đã đi thăm thực địa nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ và làm việc với Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

Chuyên gia và các chuyên viên của đoàn làm việc tại Thanh Sơn, Phú Thọ.

 Các nội dung trong buổi làm việc được tập trung chủ yếu vào việc đánh giá hoạt động tổ chức của Hội đồng đạo đức về nghiên cứu y sinh học của Viện.
Trong buổi làm việc, chuyên gia tổ chức Y tế thế giới và các chuyên viên trong Hội đồng đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về các phương thức quản lý và xét duyệt các hoạt động nghiên cứu y sinh học.
 

Buổi làm việc chia sẻ kinh nghiệm tại viện Vệ sinh dịch tễ trung ương.

Tiến sỹ S.Alireza Hoseini  và các chuyên viên trong đoàn đã đánh giá rất cao các hoạt động tổ chức, quản lý, giám sát việc thực hiện các nghiên cứu y sinh của Hội đồng đạo đức viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Tiến sỹ S.Alireza Hoseinithay mặt cho đoànchúc mừng những kết quả đã đạt được trong nghiên cứu và quản lý khoa học của viện.

Theo: PGS.TS Nguyễn Anh DũngTag: viện vệ sinh dịch tễ trung ương, tỉnh phú thọ, việc, tế đã đi thăm, sinh học, nghiên cứu, hội đồng đạo đức, chuyên viên, alireza hoseini, 15/4/2015 tiến sỹ s