Quan hệ hợp tác

Các đơn vị hợp tác với Hội Y học dự phòng Việt Nam

1. Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế
2. Vụ Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế
3. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE)
4. Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh (PIHCM)
5. Bệnh viện Ung thư Quốc gia
6. Bệnh viện Phụ sản Trung ương
7. Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh
8. Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh
9. Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh
10. Đại học Y tế Công cộng Hà Nội (SPH)
11. Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
12.Trung tâm Nghiên cứu ung thư của Đức, Heidelberg (DKFZ)
13. Hội Nội tiết Sinh sản và Vô sinh TP. HCM (HOSREM)
14. Quỹ Ung thư cổ tử cung Úc (ACCF)
15. Hiệp hội Thông tin Ung thư Quốc tế (ICISG)
16. Chương trình Công nghệ y tế phù hợp (PATH)