Kết quả tìm kiếm

  1. D

    HPV là gì? Phân loại HPV, chữa HPV không?

    HPV (Human papillomavirus) là bệnh lây qua đường tình dục do siêu vi papilon ở người (Human papillomavirus, hay HPV). HPV là loại siêu vi khác với HIV và HSV (bệnh mụn giộp). HPV rất phổ biến đến nỗi gần như tất cả đàn ông và phụ nữ có quan hệ tình dục đều bị bệnh này tại một số thời điểm nào...
Top