MobiFone tặng thêm 15 ngày hưởng ưu đãi cùng thẻ Kết nối dài lâu

#1
Thấu hiểu được mong muốn của Hội viên Kết nối dài lâu được tiếp tục sử dụng ưu đãi khi thẻ Hội viên hết hạn và đang trong quá trình xét hạng, từ 7/2020 MobiFone thay đổi quy định về thời gian hết hạn thẻ Kết nối dài lâu. Theo quy định mới Hội viên Kết nối dài lâu sẽ có thêm 15 ngày hưởng ưu đãi so với hiện tại, tuy nhiên chu kỳ xét hạng của Hội viên sẽ không thay đổi.

Cụ thể về cách tính thời gian xét hạng và thời gian hưởng ưu đãi như sau:

Quy định trên chỉ áp dụng cho Hội viên Kết nối dài lâu đã được cấp thẻ Hội viên.

Hội viên lưu ý một số thẻ vật lý đã in gửi tới Hội viên chưa thay đổi thời gian hưởng ưu đãi. Quý Hội viên vui lòng tải và sử dụng thẻ điện tử trên ứng dụng My MobiFone.

Mọi chi tiết Hội viên vui lòng liên hệ 9090 để được giải đáp.
 
Top