Tìm hiểu khái niệm tách thửa là gì?

hungk10

New member
Xác minh
#1
Tách thửa là gì? Thủ tục tách thửa tiến hành như thế nào? Điều kiện để tách thửa là gì? Những quy định liên quan tới việc tách thửa… Nếu như bạn đang gặp phải những vấn đề liên quan tới tách thửa, hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi.

Tìm hiểu khái niệm tách thửa là gì?
Tách thửa là gì? Là việc phân chia quyền sở hữu đất đai từ một đối tượng sở hữu, sang nhiều đối tượng sở hữu khác nhau. Tách thửa đất là chia nhỏ phần diện tích đất lớn thành những phần đất có diện tích nhỏ hơn, đảm bảo được tiêu chuẩn diện tích tối thiểu, được quy định tách thửa do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố có thẩm quyền ban hành.

Việc tách thửa phải được thực hiện theo đúng quy định về điều kiện và thủ tục tách thửa đất cụ thể. Tách thửa đất sẽ được chia làm tách thửa đất nông nghiệp và tách thửa đất thổ cư.

r1Wq0DHi8-168.jpg


Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp là gì?
Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp sẽ phải đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện diện tích tối thiểu sau khi tách. Diện tích tối thiểu, tuân thủ theo quy định của từng địa phương với mục đích đảm bảo quy hoạch chung với quỹ đất của đơn vị. Thường sẽ là diện tích tối thiểu trước khi tách thửa và diện tích tối thiểu sau khi tách thửa.

Về cơ bản, xác định điều kiện để tách thửa đất nông nghiệp, mà chủ có quyền sử dụng đất sang cho 1 hay nhiều người khác, thì phải tìm hiểu quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

Theo quy định về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp sau khi tách lớn hơn hoặc bằng 150m2/thửa với đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm và đất nuôi trồng thủy sản. Còn diện tích đất tối thiểu của thửa đất sau khi tách lớn hơn hoặc bằng 1000m2/thửa với đất rừng sản xuất.

ryS5AvSoL-186.jpg


Quy định về tách thửa đất thổ cư như thế nào?
Quy định về tách thửa đất thổ cư được quy định pháp luật tại điều 188, Luật Đất đai năm 2013, điểu kiện để chủ thể thực hiện tách, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, chuyển đổi phải thỏa mãn các điều kiện:

  • Diện tích mảnh đất sau khi tách thửa phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu, do ủy bản nhân dân cấp tỉnh/thành phố quy định.
  • Chủ sở hữu mảnh đất có đầy đủ giấy tờ để chứng minh mảnh đất thuộc sở hữu của mình và bản thân họ được phép hoặc có quyền tách sổ.
  • Mảnh đất dự định tách sổ đỏ không được có bất cứ tranh chấp hay các vấn đề liên quan tới pháp luật.
  • Đất vẫn đang trong thời hạn sử dụng.
Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ là cơ quan nhà nước, có thẩm quyền trong việc quy định diện tích tối thiểu để tách thửa đất thổ cư. Diện tích tối thiểu để tiến hành tách thửa đất thổ cư sẽ là cơ sở pháp lý để xác định điều kiện tách thửa

Những quy định về diện tích tách bao nhiêu, phụ thuộc vào từng khu vực, vùng miền và vị trí địa lý khác nhau. Thường thì các mảnh đất thổ cư, có diện tích bằng diện tích tối thiểu hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu, theo quy định, có đầy đủ điều kiện pháp lý.

Cũng có một số trường hợp sẽ không được tách thửa do không đáp ứng hoặc không đủ điều kiện để tách thửa, chính vì thế bạn sẽ phải tham khảo trước các quy định pháp luật để không xảy ra các phát sinh khi thực hiện.

Mong rằng với những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp, bạn đã hiểu được tách thửa là gì? Những quy định và điều kiện để tiến hành tách thửa đất thổ cư và đất nông nghiệp như thế nào.
 
Top