Là một loại vi rút gây u nhú ở người gọi tắt là HPV. HPV là bệnh lây truyền qua…