| Về chúng tôi | Liên hệ | Câu hỏi thường gặp |
Video Clip
Prevention of Cervical Cancer - From HPV infection to Cervical  CancerHPV and Cervical Cancer 25 Years from Discovery to VaccineHPV infection and transformationCervical cancer education part 1

Tóm tắt: Kỹ thuật áp lạnh được khuyến nghị sử dụng ở các quốc gia, khu vực có nguồn lực hạn chế để ngăn ngừa và điều trị ung thư cổ tử cung. Kỹ thuật này có thể được thực hành bởi bác sĩ không chuyên ngành hoặc nhân viên y tế được đào tạo mà vẫn đảm bảo chất lượng chăm sóc y tế.

NHÀ TÀI TRỢ
Trang chủ Trang chủ
2.0/5 28539