Liên hệ

Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Số 1, Y-éc-xanh, Hai Bà Trưng.

Hà Nội 100.000, Việt Nam

Tel: (84-4) 39716356 – 38213241;

Fax: (84-4) 38210853

Email: hpvinfo.vn@gmail.com

Website: https://www.hpvinfo.vn